Co to jest batyskaf?

14 - Lodz podwodna przeznaczona do duzych glebokosci

Pytanie: Co to jest batyskaf?
Prawidłowa odpowiedź: Łódż podwodna przeznaczona do dużych głęhoknści.