Dla którego działu fizyki kluczowymi teoriami są twierdzenie Bella i równanie Schrödingera?

1 - Mechanika kwantowa

Pytanie: Dla którego działu fizyki kluczowymi teoriami są twierdzenie Bella i równanie Schrödingera?
Prawidłowa odpowiedź:Mechanika kwantowa