Dzieło Charlesa-François Lebœufa “Umierająca Eurydyka” to:

15 - Rzezba

Pytanie: Dzieło Charlesa-François Lebœufa “Umierająca Eurydyka” to:
Prawidłowa odpowiedź: Rzeżba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *