Gaz rozweselający to:

15 - Podlenek azotu

Pytanie: Gaz rozweselający to
Prawidłowa odpowiedź:Podtlenek azotu