Gdzie można znaleźć młoteczek?

6 - W uchu

Pytanie: Gdzie można znaleźć młoteczek?
Prawidłowa odpowiedź: W uchu.