Gdzie odbyły się Letnie Igrzyska Olimpijskie w1984 roku?

9 - Los Angeles

Pytanie: Gdzie odbyły się Letnie Igrzyska Olimpijskie w1984 roku?
Prawidłowa odpowiedź: Los Angeles