Jak nazywa się antynagroda przyznawana najgorszym fllmom, która “uzupełnia” Oscary?

12 - Zlota Malina

Pytanie: Jak nazywa się antynagroda przyznawana najgorszym fllmom, która “uzupełnia” Oscary?
Prawidłowa odpowiedź: Złota Malina.