Jak nazywa się epidemia choroby zakaźnej, która rozprzestrzenia się w dużych częściach świata i wpływa na znaczną część populacji w każdym kraju?

12 - Pandemia

Pytanie: Jak nazywa się epidemia choroby zakaźnej, która rozprzestrzenia się w dużych częściach świata i wpływa na znaczną część populacji w każdym kraju?
Prawidłowa odpowiedź: Pandemia.