Jak nazywa się obsesja na punkcie bycia umięśnionym?

18 - Bigoreksja

Pytanie: Jak nazywa się obsesja na punkcie bycia umięśnionym?
Prawidłowa odpowiedź: Bigoreksja.