Jak nazywa się okres sprawowania władzy przez papieża?

2 - Pontyfikat

Pytanie: Jak nazywa się okres sprawowania władzy przez papieża?
Prawidłowa odpowiedź: Pontyfikat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *