Jak nazywają się ci związani z literaturą bracia?

13 - Bracia Grimm

Pytanie: Jak nazywają się ci związani z literaturą bracia?
Prawidłowa odpowiedź: Bracia Grimm.