Jak w gwarze łowieckiej nazywamy głos psa oznajmiający znalezienie zwierzyny?

8 - Anons

Pytanie: Jak w gwarze łowieckiej nazywamy głos psa oznajmiający znalezienie zwierzyny?
Prawidłowa odpowiedź: Anons.