Jan Matejko był:

6 - Malarzem

Pytanie: Jan Matejko był:
Prawidłowa odpowiedź: Malarzem