Jan Matejko był:

6 - Malarzem

Pytanie: Jan Matejko był:
Prawidłowa odpowiedź: Malarzem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *