Komórki kubkowe mogą występować w:

14 - Jelicie cienkim

Pytanie: Komórki kubkowe mogą występować w:
Prawidłowa odpowiedź: Jelicie cienkim.