Królem której greckiej wyspy był Odyseusz, bohater wojny trojańskiej?

23 - Itaki

Pytanie: Królem której greckiej wyspy był Odyseusz, bohater wojny trojańskiej?
Prawidłowa odpowiedź: Itaki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *