Kto był ostatnim I Sekretarzem KC PZPR?

14 - Miecyslaw Rakowski

Pytanie: Kto był ostatnim I Sekretarzem KC PZPR?
Prawidłowa odpowiedź: Mieczysław Rakowski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *