Kto napisał operę “Dziewczyna ze Złotego Zachodu” z 1910 roku?

1 - Giacomo Puccini

Pytanie: Kto napisał operę “Dziewczyna ze Złotego Zachodu” z 1910 roku?
Prawidłowa odpowiedź: Giacomo Puccini