Kto założył Kościół Szatana?

7 - Anton Szandor LaVey

Pytanie: Kto założył Kościół Szatana?
Prawidłowa odpowiedź: Anton Szandor LaVey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *