Kto założył Kościół Szatana?

7 - Anton Szandor LaVey

Pytanie: Kto założył Kościół Szatana?
Prawidłowa odpowiedź: Anton Szandor LaVey