Która z podanych NIE jest karą przewidzianą przez Kodeks Karny?

3 - Mandat karny

Pytanie: Która z podanych NIE jest karą przewidzianą przez Kodeks Karny?
Prawidłowa odpowiedź: Mandat karny