Które 2 poniższych miast było stolicą Prus?

13 - berlin

Pytanie: Które 2 poniższych miast było stolicą Prus?
Prawidłowa odpowiedź: Berlin.