Które promieniowanie ma najniższą częstotliwość fal?

10 - Podczerwieri

Pytanie: Które promieniowanie ma najniższą częstotliwość fal?
Prawidłowa odpowiedź:Podzerwień