Który 2 wymienionych był uczniem Platona?

9 - Arystoteles

Pytanie: Który 2 wymienionych był uczniem Platona?
Prawidłowa odpowiedź: Arystoteles.