Który to z braci Hemsworthów?

1 - Liam

Pytanie: Który to z braci Hemsworthów?
Prawidłowa odpowiedź: Liam.