Który wydział ukończył Lech Kaczyński?

6 - Prawa i Administracji

Pytanie: Który wydział ukończył Lech Kaczyński?
Prawidłowa odpowiedź: Prawa i Administracji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *