Który wydział ukończył Lech Kaczyński?

6 - Prawa i Administracji

Pytanie: Który wydział ukończył Lech Kaczyński?
Prawidłowa odpowiedź: Prawa i Administracji