Który z apostołów zakończył swój żywot przez powieszenie?

16 - Judasz

Pytanie: Który z apostołów zakończył swój żywot przez powieszenie?
Prawidłowa odpowiedź: Judasz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *