Który z poniższych NIE jest słynnym snookerzysią?

10 - Jeff Bloom

Pytanie: Który z poniższych NIE jest słynnym snookerzysią?
Prawidłowa odpowiedź: Jeff Bloom