Który z wymienionych minerałów nie jest odmianą krzemionki?

6 - Hornblenda

Pytanie: Który z wymienionych minerałów nie jest odmianą krzemionki?
Prawidłowa odpowiedź: Hornblenda