Który z wymienionych minerałów nie jest odmianą krzemionki?

6 - Hornblenda

Pytanie: Który z wymienionych minerałów nie jest odmianą krzemionki?
Prawidłowa odpowiedź: Hornblenda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *