Włócznię którego świętego posiadał Karol Wielki?

Pytanie: Włócznię którego świętego posiadał Karol Wielki? Prawidłowa odpowiedź: Maurycego.

Read More

Skąd pochodziła, rządząca również w Polsce (w XVIII wieku), dynastia Wettynów?

Pytanie: Skąd pochodziła, rządząca również w Polsce (w XVIII wieku), dynastia Wettynów? Prawidłowa odpowiedź: Z Saksonii.

Read More

Który papież został pierwszym suwerenem państwa-miasta Watykan i jego absolutnym władcą?

Pytanie: Który papież został pierwszym suwerenem państwa-miasta Watykan i jego absolutnym władcą? Prawidłowa odpowiedź: Pius XI.

Read More

Kto był pierwszym cesarzem Rzymu?

Pytanie: Kto był pierwszym cesarzem Rzymu? Prawidłowa odpowiedź: Oktawian August.

Read More