Pawiem narodów byłaś i papugą” – te słowa z utworu Juliusza Słowackiego odnoszą się do

3 - Polski

Pytanie: “Pawiem narodów byłaś i papugą” – te słowa z utworu Juliusza Słowackiego odnoszą się do:
Prawidłowa odpowiedź: Polski.