Po czym występuje zespół Sheehana?

15 - Po porodzie

Pytanie: Po czym występuje zespół Sheehana?
Prawidłowa odpowiedź: Po porodzie.