Politykiem jakiej partii jest Stefan Niesiołowski?

2 - Po

Pytanie: Politykiem jakiej partii jest Stefan Niesiołowski?
Prawidłowa odpowiedź: Po