Politykiem jakiej partii jest Stefan Niesiołowski?

2 - Po

Pytanie: Politykiem jakiej partii jest Stefan Niesiołowski?
Prawidłowa odpowiedź: Po

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *