Pytanie: Pierwsza maszyna przędzalnicza nosiła nazwę: Prawidłowa odpowiedź: Spinning Jenny.

Read More