Pseudonimem używanym przez Tadeusza Zielińskiego był:

7 - Eheu

Pytanie: Pseudonimem używanym przez Tadeusza Zielińskiego był:
Prawidłowa odpowiedź: Eheu.