Skąd pochodziła, rządząca również w Polsce (w XVIII wieku), dynastia Wettynów?

4 - Z Saksonii

Pytanie: Skąd pochodziła, rządząca również w Polsce (w XVIII wieku), dynastia Wettynów?
Prawidłowa odpowiedź: Z Saksonii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *