Śmierć których pięknych zwierząt występuje w tytule opowiadania Oty Pavela?

4 - Saren

Pytanie: Śmierć których pięknych zwierząt występuje w tytule opowiadania Oty Pavela?
Prawidłowa odpowiedź: Saren.