Ukochaną którego superbohatera była Pepper Potts?

6 - Iron Mana

Pytanie: Ukochaną którego superbohatera była Pepper Potts?
Prawidłowa odpowiedź: Iron Mana.