W której potrawie jest mak?

11 - Kutia

Pytanie: W której potrawie jest mak?
Prawidłowa odpowiedź: Kutia.