W którym roku odbył się pierwszy Przystanek Woodstock organizowany przez Fundacje Wielkiej Orkiesty Świątecznej Pomocy?

16 - 1995

Pytanie: W którym roku odbył się pierwszy Przystanek Woodstock organizowany przez Fundacje Wielkiej Orkiesty Świątecznej Pomocy?
Prawidłowa odpowiedź: 1995.