W którym roku odbył się pierwszy Przystanek Woodstock organizowany przez Fundacje Wielkiej Orkiesty Świątecznej Pomocy?

16 - 1995

Pytanie: W którym roku odbył się pierwszy Przystanek Woodstock organizowany przez Fundacje Wielkiej Orkiesty Świątecznej Pomocy?
Prawidłowa odpowiedź: 1995.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *