W którym roku urodził się Austin Mahone?

7 - W 1996

Pytanie: W którym roku urodził się Austin Mahone?
Prawidłowa odpowiedź: W 1996.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *