W którym roku urodził się Austin Mahone?

7 - W 1996

Pytanie: W którym roku urodził się Austin Mahone?
Prawidłowa odpowiedź: W 1996.