W którym roku uruchomiono wyszukiwarkę Google?

9 - w1998 r

Pytanie: W którym roku uruchomiono wyszukiwarkę Google?
Prawidłowa odpowiedź: W 1998 r.