W którym roku utworzona została Rada Europy?

10 - W1949

Pytanie: W którym roku utworzona została Rada Europy?
Prawidłowa odpowiedź: W 1949

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *