W sierpniu 2008 roku terytorium Polski powiększyło się na skutek powodzi w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na terytorium jakiego państwa przesunęła się granica?

9 - Slowacji

Pytanie: W sierpniu 2008 roku terytorium Polski powiększyło się na skutek powodzi w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na terytorium jakiego państwa przesunęła się granica?
Prawidłowa odpowiedź: Slowacji