Według legendy nazwa miasta Warszawa pochodzi od imion:

10 - Wars i Sawa

Pytanie: Według legendy nazwa miasta Warszawa pochodzi od imion:
Prawidłowa odpowiedź: Wars i Sawa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *