Według legendy nazwa miasta Warszawa pochodzi od imion:

10 - Wars i Sawa

Pytanie: Według legendy nazwa miasta Warszawa pochodzi od imion:
Prawidłowa odpowiedź: Wars i Sawa