Włócznię którego świętego posiadał Karol Wielki?

5 - Maurycego

Pytanie: Włócznię którego świętego posiadał Karol Wielki?
Prawidłowa odpowiedź: Maurycego.