Wśród jakiej mniejszości etnicznej w Polsce dominującymi wyznaniami są prawosławie i grekokatolicyzm?

6 - Niebieski i zielony

Pytanie: Wśród jakiej mniejszości etnicznej w Polsce dominującymi wyznaniami są prawosławie i grekokatolicyzm?
Prawidłowa odpowiedź: Niebieski i zielony

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *