Z jaką dziedziną związana jest teoria Knothego-Budryka?

10 - Gornictwo

Pytanie: Z jaką dziedziną związana jest teoria Knothego-Budryka?
Prawidłowa odpowiedź: Górnictwo.