Z kim w finale programu “Mam ta|entE” przegrał Kamil Bednarek?

2 - Magdalena Welc

Pytanie: Z kim w finale programu “Mam talent” przegrał Kamil Bednarek?
Prawidłowa odpowiedź: z Magdaleną Welc