Z którym aktorem spotykała się Joanna Krupa?

13 - Jensen Ackles

Pytanie: Z którym aktorem spotykała się Joanna Krupa?
Prawidłowa odpowiedź: Jensen Ackles