Za oznakę czego uważane są te kwiatki?

3 - Nadchodzacej wiosny

Pytanie: Za oznakę czego uważane są te kwiatki?
Prawidłowa odpowiedź: Nadchodzącej wiosny.