Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych występuje częściej u dzieci niż u dorosłych i przeważnie dotyczy dzieci w wieku:

5 - Od 2 miesiecy do 5 lat

Pytanie: Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych występuje częściej u dzieci niż u dorosłych i przeważnie dotyczy dzieci w wieku:
Prawidłowa odpowiedź: Od 2 miesięcy do 5 lat.